പ്രണയത്തിന്

 

കാടിന്‍റെ പച്ചപ്പില്‍നിന്ന്…
ഊര്‍ന്നിറങ്ങി…
കടലിന്‍റെ നീലിമയെ…
നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്ത…
പ്രിയ പ്രണയമേ…

നിന്നെ ഞാനിന്നീ…
മേഘവെണ്മയിലലിയിച്ച്…
അസ്തമന സൂര്യന്‍റെ…
ചുവന്ന തേജസില്‍…
മൌനത്തിന്‍ക്യാന്‍വാസില്‍…
കാടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍…
കടലിനെ സാക്ഷിയാക്കി…
വരച്ചു ചേര്‍ക്കട്ടെ…
ഒരു മനോഹര ചിത്രമായി…
എന്‍റെ ജീവനില്‍…..