പെഷവാര്‍ നമുക്കു തന്നത്

peshvar cand

ബാല്യത്തില്‍ നിറങ്ങള്‍ കൌതുകങ്ങളായ്…
വെളുപ്പ്‌, ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ, വെള്ള…
പിന്നെയറിഞ്ഞു ഞാന്‍ കാലം കടക്കെ…
നിറങ്ങള്‍ പലതും പലപ്പോഴായ്‌…
പലരുടേതെന്നും പലതെന്നും…
പച്ചയവരുടെ നിറം, ചുവപ്പിവരുടേയും..
മഞ്ഞ മറ്റു പലരുടേതും, പിന്നെ
ജ്വലിക്കും നിറങ്ങള്‍നീളെ നിറഞ്ഞും….
രാജ്യങ്ങളിലായ് പടര്‍ന്നു മെല്ലെ…
രാമായണം, ബൈബിള്‍, ഖുറാന്‍..
ഒക്കെ നിറങ്ങള്‍ തിന്നു തീര്‍ക്കേ…
ക്രിസ്തുവും, നബിയും, കൃഷ്ണനും..
നിറങ്ങള്‍ വീണു വികൃതമാകെ…
പിന്നിവിടെ പടര്‍ന്നതോ, കടുത്ത…
ഒരേ നിറം, ഒഴുകും ചോരച്ചുവപ്പ്….
മനുഷ്യസിരകളിലൊഴുകുമീ നിണം…
ചുവപ്പാണെന്നതും, ഒരേ നിറമെന്നതും…
മതം സ്നേഹമാണെന്നതും,നാടമ്മയെന്നതും…
സഹോദര്യമാണ് വെളുപ്പെന്നും….
അതിര്‍ത്തിയില്ലീ… ലോകത്തിനെന്നും…
അറിയാതോഴുക്കുന്നീ നിണമിന്നും….
ഇന്നിതാ എത്തി നില്‍ക്കുന്നീ മണ്ണിതില്‍…
പിഞ്ചുപൈതങ്ങള്‍തന്‍ കൂട്ടകുരുതിയില്‍…
തച്ചുടയ്ക്കുവാന്‍ നേരമായിന്നിതാ…..
നിറങ്ങളില്‍ നിറയുമീ ഭീകരവാദത്തെ…
തകര്‍ത്തെറിയാമീ വേലിക്കെട്ടുകള്‍…
മായ്ച്ചു വരയ്ക്കാമിന്നീ അതിര്‍ത്തികള്‍…
ഉയരട്ടെ പുതുകാഹളം മണ്ണില്‍…
പുലരട്ടെയൊരു നിറം മാത്രമീ മണ്ണില്‍….
തെളിക്കാം വിളക്കുകളീ കുഞ്ഞുമക്കള്‍ക്കായ്…