സ്വപ്നവീട്

puzhaveedu
പുഴക്കരയിലെ വീട്…..
അവര്‍ നെയ്ത സ്വപ്നവീട്….
ആഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്ന മൗനം…
വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍…
ചുറ്റും പൂത്ത മരങ്ങള്‍….
ആകാശത്തേക്ക് പടരാന്‍…
കൊതിക്കുന്ന വള്ളികള്‍…
ജനാലയിലൂടെ കാണുന്ന….
ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍…
എഴുതാനെടുത്ത കടലാസില്‍…
പുഴവെള്ളത്തിന്‍റെ നനവ്‌….
ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന ഓളങ്ങളില്‍…
കണ്ണുകളാഴ്ത്തി, കണ്ണീരിലലിഞ്ഞു..
പുഴക്കരയിലെ തണുപ്പില്‍….
അവരുടെ വീടും അവനും…
ഓളങ്ങളുടെ ഓരോ വരവും….
വീടിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു…
പുഴയുടെ തണുപ്പില്‍, നിലാവില്‍…
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബത്തില്‍….
പൂത്ത മരങ്ങളുടെ നിഴലില്‍…
അവനറിഞ്ഞു, തൊട്ടടുത്ത്…
അവളുടെ സാമീപ്യം…
ഒരു നനവായ്‌..നേര്‍ത്ത സ്പര്‍ശമായ്‌……